Σύνδρομο Υπνικής Άπνοιας

 
Πρόκειται για μία πάθηση κατά την οποία, η αναπνοή του ασθενούς διακόπτεται πλήρως ή μερικώς (άπνοια ή υπόπνοια) κατά τον ύπνο, για περισσότερο από δέκα δευτερόλεπτα.
 
 
 
 
 
 
 
 
Πόσο συχνό είναι;
 
Με μόνο κριτήριο τον αριθμό απνοιών- υποπνοιών ανά ώρα ύπνου (δείκτης αποκορεσμού), το 24% των ανδρών και το 9% των γυναικών ξεπερνούν το ανώτερο φυσιολογικό όριο.
 
 
 
Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν το σύνδρομο;
 
Γιατί οι άπνοιες είναι επικίνδυνες;
 
Πώς θα καταλάβω ότι πάσχω από το σύνδρομο;
 
Πώς γίνεται η διάγνωση;
 
Ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση;